Marksanering – trädgårdsentusiastens värsta mardröm

Uncategorized | Thursday December 14 2017 | Comments Off on Marksanering – trädgårdsentusiastens värsta mardröm

Att hålla en vacker trädgård är något alla trädgårdsentusiaster drar stor stolthet från, men ibland ligger det utanför ens egna händer att faktiskt hålla den vacker. Har man riktig otur bor man i ett område där något har förorenat marken, varpå den behöver saneras. Och en saneringsarbete kan betyda att allt man arbetat för att byggas upp måste helt plötsligt rivas upp.När något angriper trädgården, som ett skadedjur eller liknande, kan man ofta ha sig själv att skylla för att inte ha lagt märke till det i tid. Det kan också vara på grund av att man inte förberett trädgården för angreppet trots att man vetat att den låg i riskzonen. Men när något helt plötsligt kontaktar en och säger att hela ens trädgård måste rivas upp för att marken måste saneras kan man bara stå där helt hjälplös.De mest utsatta platserna är bostadsområden som ligger i närheten av någon form av industri. Om denna industriverksamhet inte skötts på rätt sätt finns risken att kemikalier har släpps ut i jorden och med tid kan detta ta sig en bra bit från själva industriområdet. Om detta upptäcks i tid finns det ofta mindre drastiska sätt att hantera det, men om inte blir som sagt konsekvenserna rätt så omvälvande.Ett saneringsarbete kan bli rätt så omfattande, ta en hel del tid och kosta mycket pengar. Kostnaden är dock något man sällar behöver oroa sig för då kommuner och/eller statliga myndigheter som Naturvårdsverket kommer att vara de som betalar för arbetet. Själva arbetet i sig utförs dock av företag som RGS Nordic som anlitas av kommunen eller myndigheten som har de expertiser som krävs för att korrekt hantera saneringen.Som tur är är detta inte en vanlig förekomst och man behöver nog inte oroa sig för att man ska få ett telefonsamtal eller ett brev i postlådan som varnar om detta. Men händer det får man åtminstone möjligheten att säkert säga att fastigheten är giftfri när man väl säljer.