Problem med trädgården

Trädgårdsarbete,Trädgårdstips | Tuesday January 10 2017 | Comments Off on Problem med trädgården

Som med allting annat, kan man få problem med sin trädgård. Orsakerna kan vara många, men lugn, det finns lösningar på de allra flesta problem som kan uppstå. Oftast är det enkla åtgärder som krävs för att få en fungerande prunkande trädgård igen.gardening

Ogräs

Ogräs är i de flesta fall, det största problemet med en odling. Plockar man inte bort ogräset, tar det näring från de växter man odlar. Att använda bekämpningsmedel till växter, är varken bra för naturen eller dig som ska äta växter som har kommit i kontakt med medlet, så använd inte detta. Ett bra sätt att minimera ogräsets framfart, är att täcka ytan runt de växter du odlar med till exempel bark, sten eller markduk.

Skadedjur

Det finns gott skadedjur som kan skada dina växter. Inte minst har du rådjuren och sniglar, vars framfart kan helt ödelägga en prunkande trädgård i ett nafs. Bladlöss är ett annat skadedjur, som kan ge sig an en rad olika växter och belamra deras knoppar och blad. Rosor är särskilt utsatta och nyckelpigor är det bästa försvaret, alternativt såpvatten i riklig mängd, vilket inte skadar växten i sig.

Odlingsjorden

Eftersom olika växter trivs i olika jordtyper, ska man inte blanda dessa i samma bädd, om du inte har två skilda kärl med jord i marken. De vanligaste problemen vid regelbunden odling i samma jord, är den utarmning av jorden som sker. Genom att tillföra kalk och gödsel, kan man få en bra och bördig jord.